Zakaj se udeležiti izobraževanja pri nas?

ZNS je strokovna organizacija in edini neprofitni ponudnik takšnih izobraževanj pri nas. Poleg tega, da nas odlikuje najdaljša tradicija na področju izobraževanj za nadzornike, smo v Sloveniji edina organizacija, ki načrtno skrbi za razvoj stroke na tem področju

MNENJA IN ODZIVI

UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJ

»Zelo dober in zanimiv tridnevni program. Priporočam ga tudi direktorjem in ostalemu vodstvenemu kadru!«

Janez Balantič

(član NS, JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.)

»Dogodek je izjemna priložnost za izmenjavo mnenj z nosilci korporativnega upravljanja v Sloveniji.«

Mojca Černe Pucer

(višji strokovni delavec za področje financ, Luka Koper d.d.)

»Program Standardna znanja za nadzornike odpira osebne horizonte v smislu širine odgovornosti nadzornih svetov in obenem motivira za nadaljnje izobraževanje v cilju doseganja minimalnih kompetenc potrebnih odgovornemu in moralnemu nadzorniku.«

Hrvoje Perharić

(član uprave, NEK, d.o.o.)

Več kot 3336 udeležencev v 27 letih

  • Najdaljša tradicija na področju izobraževanja nadzornikov;
  • oblikujemo strokovne vire za delo članov nadzornih svetov in neizvršnih članov UO;
  • izkušeni predavatelji iz prakse;
  • interaktivna izmenjava izkušenj in mnenj med udeleženci in predavatelji;
  • stalen nadzor nad strokovno kakovostjo programov in predavateljev;
  • obsežno gradivo (priporočila, smernice, avtonomni pravni viri,…), ki je potrebno za strokovno delo v NS in je sicer dostopno le članom ZNS;
  • vpis v javni register imetnikov “Potrdila za nadzornike pri ZNS;
  • program izobraževanja za nadzornike za pridobitev »Potrdila za nadzornike«, ki ga izvaja Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in »Certifikat ZNS«, imata poleg domače kvalifikacije (MGRT) tudi evropsko akreditacijo (ecoDa);
  • v sklopu dodatnega strokovnega izobraževanja pooblaščenih revizorjev je izobraževanje skladno s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, ovrednoteno z oznako B (področje pravo).
  • promocija certificiranja in imetnikov obeh strokovnih kvalifikacij.

udeležencev

let tradicije

izobraževanj

Razmišljate o udeležbi?

V pomoč smo pripravili odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.

Imate vprašanje?