Izobraževanje za nadzornike - standardna znanja

30. september, 1., 7. in 8. oktober 2021
Predavatelji

Vsebina programa

ČETRTEK – 30. september 2021

8.15 – 8.30

UVOD V IZOBRAŽEVANJE

8.30 – 10.00

  Odmor 10.00 – 10.15

10.15 – 11.4

  Odmor 11.45 – 12.00

12.00 – 13.30

PRAVO DRUŽB, VLOGA IN POMEN NADZORNIH SVETOV, ENOTIRNI SISTEM UPRAVLJANJA DRUŽB, KODEKSI UPRAVLJANJA DRUŽB IN PRIPOROČILA DOBRE PRAKSE

dr. Anja Strojin Štampar

PETEK – 1. oktober 2021

8.15 – 10.00

  Odmor 10.00 – 10.15

10.15 – 11.45

  Odmor 11.45 – 12.00

12.00 – 13.15

NADZOR POSLOVANJA PREKO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV (RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA ODLOČANJE IN VSEBINA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV TER LETNO POROČILO)

dr. Aljoša Valentinčič  

ČETRTEK – 7. oktober 2021

8.15 – 8.30

PREDSTAVITEV CERTIFIKATA ZNS

8.30 – 9.30

SODELOVANJE NADZORNEGA SVETA Z REVIZORJI

mag. Blanka Vezjak  

9.30 – 10.30

  Odmor 10.30 – 10.45

VLOGA NADZORNEGA SVETA V INSOLVENČNIH POSTOPKIH

dr. Borut Bratina

10.45 – 11.45

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

dr. Nadja Zorko

12.00 – 12.45

KOMUNICIRANJE NADZORNEGA SVETA

mag. Marjeta Tič Vesel  

PETEK – 8. oktober 2021

8.15 – 10.00

Odmor 10.00 – 10.15

VLOGA NADZORNEGA SVETA PRI STRATEŠKEM USMERJANJU DRUŽBE

dr. Marko Jaklič  

10.15 – 11.00

PROFESIONALNA ETIKA ČLANOV NADZORNEGA SVETA

dr. Bogomir Kovač  

11.00 – 11.45

Odmor 11.45 – 12.00

VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI NADZORNEGA SVETA

mag. Irena Prijović  

12.00 – 13.30

KADROVANJE UPRAV

Gorazd Podbevšek  

13.30

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA – podelitev Potrdil za nadzornike

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.