Izobraževanje za nadzornike - standardna znanja

29., 30. september ter 8. in 9. oktober 2020 - ONLINE
Predavatelji

Vsebina programa

TOREK – 29. september 2020

8.15 – 8.30

UVOD V IZOBRAŽEVANJE

8.30 – 10.00

  Odmor 10.00 – 10.15

10.15 – 11.45

  Odmor 11.45 – 12.00

12.00 – 13.00

PRAVO DRUŽB, VLOGA IN POMEN NADZORNIH SVETOV, ENOTIRNI SISTEM UPRAVLJANJA DRUŽB, KODEKSI UPRAVLJANJA DRUŽB IN PRIPOROČILA DOBRE PRAKSE

Gorazd Podbevšek

SREDA – 30. september 2020

8.30 – 10.00

  Odmor 10.00 – 10.15

10.15 – 11.45

   Odmor 11.45 – 12.00

12.00 – 13.00

NADZOR POSLOVANJA PREKO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV (RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA ODLOČANJE IN VSEBINA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV TER LETNO POROČILO)

dr. Aljoša Valentinčič  

ČETRTEK – 8. oktober 2020

8.30 – 9.15

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

dr. Nadja Zorko

9.15 – 10.15

   Odmor 10.15 – 10.30

SODELOVANJE NADZORNEGA SVETA Z REVIZORJI

mag. Blanka Vezjak  

10.30 – 11.15

   Odmor 11.15 – 11.30

KADROVANJE UPRAV

Gorazd Podbevšek  

    11.30 – 12.15

         Odmor 12.15 – 12.30

 

PROFESIONALNA ETIKA ČLANOV NADZORNEGA SVETA

dr. Bogomir Kovač  

    12.30 – 13.15

KOMUNICIRANJE NADZORNEGA SVETA

mag. Marjeta Tič Vesel  

PETEK – 9. oktober 2020

8.30 – 8.45

PREDSTAVITEV CERTIFIKATA ZNS

8.45 – 9.45

   Odmor 9.45 – 10.00

VLOGA NADZORNEGA SVETA V INSOLVENČNIH POSTOPKIH

dr. Borut Bratina

10.00 – 11.30

   Odmor 11.30 – 11.45

VLOGA NADZORNEGA SVETA PRI STRATEŠKEM USMERJANJU DRUŽBE

dr. Marko Jaklič  

11.45 – 12.30

VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI NADZORNEGA SVETA

mag. Irena Prijović  

12.30

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.