Izobraževanje za nadzornike - standardna znanja

25., 26., 27. november in 4. december 2020 - ONLINE
Predavatelji

Vsebina programa

SREDA – 25. november 2020

8.15 – 8.30

UVOD V IZOBRAŽEVANJE

8.30 – 10.00

  Odmor 10.00 – 10.15

10.15 – 11.45

  Odmor 11.45 – 12.00

12.00 – 13.00

PRAVO DRUŽB, VLOGA IN POMEN NADZORNIH SVETOV, ENOTIRNI SISTEM UPRAVLJANJA DRUŽB, KODEKSI UPRAVLJANJA DRUŽB IN PRIPOROČILA DOBRE PRAKSE

Gorazd Podbevšek

ČETRTEK – 26. november 2020

8.30 – 10.00

  Odmor 10.00 – 10.15

10.15 – 11.45

   Odmor 11.45 – 12.00

12.00 – 13.00

NADZOR POSLOVANJA PREKO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV (RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA ODLOČANJE IN VSEBINA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV TER LETNO POROČILO)

dr. Aljoša Valentinčič  

PETEK – 27. november 2020

8.30 – 10.00

   Odmor 10.00 – 10.15

VLOGA NADZORNEGA SVETA PRI STRATEŠKEM USMERJANJU DRUŽBE

dr. Marko Jaklič  

10.15 – 11.45

   Odmor 11.45 – 12.00

KADROVANJE UPRAV

Gorazd Podbevšek  

12.00 – 12.45

    Odmor 12.45 – 13.00

 

PROFESIONALNA ETIKA ČLANOV NADZORNEGA SVETA

dr. Bogomir Kovač  

13.00 – 13.45

KOMUNICIRANJE NADZORNEGA SVETA

mag. Marjeta Tič Vesel  

PETEK – 4. december 2020

8.30 – 8.45

PREDSTAVITEV CERTIFIKATA ZNS

8.45 – 9.45

   Odmor 9.45 – 10.00

VLOGA NADZORNEGA SVETA V INSOLVENČNIH POSTOPKIH

dr. Borut Bratina

10.00 – 11.00

   Odmor 11.00 – 11.15

SODELOVANJE NADZORNEGA SVETA Z REVIZORJI

mag. Blanka Vezjak  

11.15 – 12.00 
   Odmor 12.00 – 12.15

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

dr. Nadja Zorko

12.15 – 13.00

VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI NADZORNEGA SVETA

mag. Irena Prijović  

13.00

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.