Izobraževanje za nadzornike - standardna znanja

21., 22., 29. september in 3. oktober 2023 - ONLINE (Zoom)
Predavatelji

Vsebina programa

ČETRTEK – 21. september 2023

8.15 – 8.30

UVOD V IZOBRAŽEVANJE

8.30 – 10.00

  Odmor 10.00 – 10.15

10.15 – 11.45

  Odmor 11.45 – 12.00

12.00 – 13.30

PRAVO DRUŽB, VLOGA IN POMEN NADZORNIH SVETOV, ENOTIRNI SISTEM UPRAVLJANJA DRUŽB, KODEKSI UPRAVLJANJA DRUŽB IN PRIPOROČILA DOBRE PRAKSE

Gorazd Podbevšek

PETEK – 22. september 2023

8.15 – 10.15

Odmor 10.15 – 10.30

VLOGA NADZORNEGA SVETA PRI STRATEŠKEM USMERJANJU DRUŽBE

dr. Marko Jaklič  

10.30 – 11.30

Odmor 11.30 – 11.45

TRAJNOSTNO POSLOVANJE

mag. Blanka Vezjak

11.45 – 12.45

Odmor 12.45 – 13.00

SODELOVANJE NADZORNEGA SVETA Z REVIZORJI

mag. Blanka Vezjak

13.00 – 14.00

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

dr. Nadja Zorko

PETEK – 29. september 2023

8.15 – 8.30

PREDSTAVITEV CERTIFIKATA ZNS

8.30 – 10.00

Odmor 10.00 – 10.15

KADROVANJE UPRAV

Gorazd Podbevšek  

10.15 – 11.15


VLOGA NADZORNEGA SVETA V INSOLVENČNIH POSTOPKIH

dr. Borut Bratina

11.15 – 12.00

Odmor 12.00 – 12.15

PROFESIONALNA ETIKA ČLANOV NADZORNEGA SVETA

 

dr. Bogomir Kovač

12.15 – 13.00

VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI NADZORNEGA SVETA

mag. Irena Prijović

TOREK – 3. oktober 2023

8.15 – 9.45
Odmor 9.45 – 10.00
10.00 – 11.30
Odmor 11.30 – 11.45
11.45 – 13.15

NADZOR POSLOVANJA PREKO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

(RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA ODLOČANJE IN VSEBINA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV TER LETNO POROČILO)

dr. Aljoša Valentinčič

Odmor 13.15 – 13.30
13.30 – 14.15

KOMUNICIRANJE NADZORNEGA SVETA

mag. Marjeta T. Vesel

14.15

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.