Izobraževanje za nadzornike - standardna znanja

6., 7. in 13. junij 2024 - LJUBLJANA
Predavatelji

Vsebina programa

ČETRTEK – 6. junij 2024

8.15 – 8.30

UVOD V IZOBRAŽEVANJE

8.30 – 10.00

  Odmor 10.00 – 10.15

10.15 – 11.45

  Kosilo 11.45 – 12.30

12.30 – 14.00

Odmor 14.00 – 14.15

PRAVO DRUŽB, VLOGA IN POMEN NADZORNIH SVETOV, ENOTIRNI SISTEM UPRAVLJANJA DRUŽB, KODEKSI UPRAVLJANJA DRUŽB IN PRIPOROČILA DOBRE PRAKSE

Gorazd Podbevšek

14.15 – 15.15

Odmor 15.15 – 15.30

VLOGA NADZORNEGA SVETA V INSOLVENČNIH POSTOPKIH

dr. Borut Bratina

15.30 – 16.30

VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI NADZORNEGA SVETA

mag. Irena Prijović

 

PETEK – 7. junij 2024

8.15 – 9.45
Odmor 9.45 – 10.00
10.00 – 11.30
Kosilo 11.30 – 12.15
12.15 – 13.45
Odmor 13.45 – 14.00

NADZOR POSLOVANJA PREKO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

(RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA ODLOČANJE IN VSEBINA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV TER LETNO POROČILO)

dr. Aljoša Valentinčič

14.00 – 15.00

Odmor 15.00 – 15.15

SODELOVANJE NADZORNEGA SVETA Z REVIZORJI

mag. Blanka Vezjak

15.15 – 16.15

TRAJNOSTNO POSLOVANJE

mag. Blanka Vezjak

 ČETRTEK – 13. junij 2024

8.15 – 8.30

PREDSTAVITEV CERTIFIKATA ZNS

8.30 – 10.305

Odmor 10.30 – 10.45

VLOGA NADZORNEGA SVETA PRI STRATEŠKEM USMERJANJU DRUŽBE

 

dr. Marko Jaklič

10.45 – 11.45

Kosilo 11.45 – 12.30

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

dr. Nadja Zorko

12.30 – 14.00

Odmor 14.00 – 14.15

KADROVANJE UPRAV

Gorazd Podbevšek  

14.15 – 15.00

PROFESIONALNA ETIKA NADZORNEGA SVETA

 

dr. Bogomir Kovač

15.00 – 15.45

KOMUNICIRANJE NADZORNEGA SVETA

mag. Marjeta T. Vesel

15.45

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.