Izobraževanje za nadzornike - standardna znanja

9., 10., 16. in 17. junij 2022
Predavatelji

Vsebina programa

ČETRTEK – 9. junij 2022

8.15 – 8.30

UVOD V IZOBRAŽEVANJE

8.30 – 10.00

  Odmor 10.00 – 10.15

10.15 – 11.45

  Odmor 11.45 – 12.00

12.00 – 13.30

PRAVO DRUŽB, VLOGA IN POMEN NADZORNIH SVETOV, ENOTIRNI SISTEM UPRAVLJANJA DRUŽB, KODEKSI UPRAVLJANJA DRUŽB IN PRIPOROČILA DOBRE PRAKSE

Gorazd Podbevšek

PETEK – 10. junij 2022

8.15 – 10.00

  Odmor 10.00 – 10.15

10.15 – 11.45

  Odmor 11.45 – 12.00

12.00 – 13.15

NADZOR POSLOVANJA PREKO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV (RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA ODLOČANJE IN VSEBINA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV TER LETNO POROČILO)

dr. Aljoša Valentinčič

ČETRTEK – 16. junij 2022

8.15 – 10.00

Odmor 10.00 – 10.15

VLOGA NADZORNEGA SVETA PRI STRATEŠKEM USMERJANJU DRUŽBE

dr. Marko Jaklič  

10.15 – 11.15

Odmor 11.15 – 11.30

TRAJNOSTNO POSLOVANJE

mag. Blanka Vezjak

11.30 – 12.30

SODELOVANJE NADZORNEGA SVETA Z REVIZORJI

mag. Blanka Vezjak

12.30 – 13.30

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

dr. Nadja Zorko

PETEK – 17. junij 2022

8.15 – 8.30

PREDSTAVITEV CERTIFIKATA ZNS

8.30 – 10.00

Odmor 10.00 – 10.15

KADROVANJE UPRAV

Gorazd Podbevšek  

10.15 – 11.15

VLOGA NADZORNEGA SVETA V INSOLVENČNIH POSTOPKIH

dr. Borut Bratina

11.15 – 12.00

Odmor 12.00 – 12.15

PROFESIONALNA ETIKA ČLANOV NADZORNEGA SVETA

dr. Bogomir Kovač  

12.15 – 13.00

VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI NADZORNEGA SVETA

mag. Irena Prijović

13.00 – 13.45

KOMUNICIRANJE NADZORNEGA SVETA

mag. Marjeta Tič Vesel

13.45

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.