Izobraževanje za nadzornike - standardna znanja

13., 14., 20. in 21. april 2023 - ONLINE
Predavatelji

Vsebina programa

ČETRTEK – 13. april 2023

8.15 – 8.30

UVOD V IZOBRAŽEVANJE

8.30 – 10.00

  Odmor 10.00 – 10.15

10.15 – 11.45

  Odmor 11.45 – 12.00

12.00 – 13.30

PRAVO DRUŽB, VLOGA IN POMEN NADZORNIH SVETOV, ENOTIRNI SISTEM UPRAVLJANJA DRUŽB, KODEKSI UPRAVLJANJA DRUŽB IN PRIPOROČILA DOBRE PRAKSE

Gorazd Podbevšek

PETEK – 14. april 2023

8.15 – 10.15

Odmor 10.15 – 10.30

VLOGA NADZORNEGA SVETA PRI STRATEŠKEM USMERJANJU DRUŽBE

dr. Marko Jaklič  

10.30 – 11.30

Odmor 11.30 – 11.45

VLOGA NADZORNEGA SVETA V INSOLVENČNIH POSTOPKIH

dr. Borut Bratina

11.45 – 12.30

Odmor 12.30 – 12.45

PROFESIONALNA ETIKA ČLANOV NADZORNEGA SVETA

 

dr. Bogomir Kovač

12.45 – 13.30

VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI NADZORNEGA SVETA

mag. Irena Prijović

ČETRTEK – 20. april 2023

8.15 – 9.45

  Odmor 9.45 – 10.00

10.00 – 11.30

  Odmor 11.30 – 12.45

12.45 – 13.30

NADZOR POSLOVANJA PREKO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

(RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA ODLOČANJE IN VSEBINA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV TER LETNO POROČILO)

dr. Aljoša Valentinčič

PETEK – 21. april 2023

8.15 – 8.30

PREDSTAVITEV CERTIFIKATA ZNS

8.30 – 9.30

Odmor 9.30 – 9.45

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

dr. Nadja Zorko

9.45 – 10.45

Odmor 10.45 – 11.00

SODELOVANJE NADZORNEGA SVETA Z REVIZORJI

mag. Blanka Vezjak

11.00 – 12.00

Odmor 12.00 – 12.15

TRAJNOSTNO POSLOVANJE

mag. Blanka Vezjak

12.15 – 13.45

Odmor 13.45 – 14.00

KADROVANJE UPRAV

Gorazd Podbevšek  

14.30 – 14.45

KOMUNICIRANJE NADZORNEGA SVETA

mag. Marjeta Tič Vesel

14.45

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.