Izobraževanje za nadzornike - standardna znanja

25., 26. november, 2. in 3. december 2021
Predavatelji

Vsebina programa

ČETRTEK – 25. november 2021

8.15 – 8.30

UVOD V IZOBRAŽEVANJE

8.30 – 10.00

  Odmor 10.00 – 10.15

10.15 – 11.45

  Odmor 11.45 – 12.00

12.00 – 13.30

PRAVO DRUŽB, VLOGA IN POMEN NADZORNIH SVETOV, ENOTIRNI SISTEM UPRAVLJANJA DRUŽB, KODEKSI UPRAVLJANJA DRUŽB IN PRIPOROČILA DOBRE PRAKSE

Gorazd Podbevšek

PETEK – 26. november 2021

8.15 – 8.30

PREDSTAVITEV CERTIFIKATA ZNS

8.30 – 10.00

  Odmor 10.00 – 10.15

10.15 – 11.45

  Odmor 11.45 – 12.00

12.00 – 13.30

NADZOR POSLOVANJA PREKO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV (RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA ODLOČANJE IN VSEBINA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV TER LETNO POROČILO)

dr. Aljoša Valentinčič

ČETRTEK – 2. december 2021

8.15 – 9.15

SODELOVANJE NADZORNEGA SVETA Z REVIZORJI

mag. Blanka Vezjak

9.15 – 10.15

  Odmor 10.15 – 10.30

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

dr. Nadja Zorko

10.30 – 11.30

VLOGA NADZORNEGA SVETA V INSOLVENČNIH POSTOPKIH

dr. Borut Bratina

11.30 – 12.15

KOMUNICIRANJE NADZORNEGA SVETA

mag. Marjeta Tič Vesel

12.00 – 13.00
POSNETEK


VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI NADZORNEGA SVETA

mag. Irena Prijović

PETEK – 3. december 2021

8.15 – 9.45

Odmor 9.45 – 10.00


KADROVANJE UPRAV

Gorazd Podbevšek  

10.00 – 11.45

Odmor 11.45 – 12.00

VLOGA NADZORNEGA SVETA PRI STRATEŠKEM USMERJANJU DRUŽBE

dr. Marko Jaklič  

12.00 – 12.45

PROFESIONALNA ETIKA ČLANOV NADZORNEGA SVETA

dr. Bogomir Kovač  

12.45

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.