Izobraževanje za nadzornike

Naslednji termin | 29., 30. september in 9. oktober 2020 (* ter dodatno 8. oktober v primeru ONLINE izvedbe izobraževanja)

Intenzivni program izobraževanja za člane nadzornih svetov in upravnih odborov za prejem Potrdila za nadzornike s kvalifikacijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev Potrdila o usposabljanju za člana nadzornega sveta in upravnega odbora v gospodarskih družbah v državni lasti.

Za prejem “Potrdila za nadzornike” je potrebna udeležba na izobraževanju (brez izpita).

Program izobraževanja, ki ga izvaja Združenje nadzornikov slovenije (ZNS) in “Certifikat ZNS”, imata poleg domače kvalifikacije (MGRT) tudi evropsko akreditacijo (ecoDa).

TERMINI V LETU 2020:

25. – 27. november

Register imetnikov

Potrdila za nadzornike

Z udeležbo na izobraževanju prejmete Potrdilo o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov (“Potrdilo za nadzornike”), ki ga za opravljanje funkcije in strokovno delovanje v nadzornih svetih ali upravnih odborih družb (skladno sklepu Vlade RS z dne 6. 10. 2005) potrebujejo vsi člani nadzornih svetov in neizvršni člani upravnih odborov, ki jih je ali jih bo za imenovanje v te organe predlagala Vlada RS kot zastopnica lastnice RS.

 

Preverite svoje znanje…

in se pripravite na izobraževanje.

Z rezultati vaših odgovorov boste izvedeli kateremu vsebinskemu področju naj bi tekom izobraževanja namenili več pozornosti za dopolnitev vašega znanja.

Kotizacija in plačilo

650 EUR (+ DDV)

595 EUR (+ DDV) za člane ZNS 

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva za udeležence.

*POMEMBNO: Če bodo okoliščine omogočale in bo varnost zagotovljena v skladu z vladnimi smernicami, bomo izobraževanje izvedli v običajni fizični obliki. V nasprotnem primeru bo izvedeno “ONLINE IZOBRAŽEVANJE V ŽIVO”, urnik pa bomo prilagodili tako da bo izobraževanje potekalo le v dopoldanskem času 29. in 30. septembra ter 8. (dodatno) in 9. oktobra 2020. 

Brezplačno parkiranje: v garažni hiši zbornice ali parkirišče na prostem za zbornico.

  Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja nudimo 5% popust.

Rok za prijavo: 23. september 2020 oz. do zasedbe prostih mest.

Samoplačnikom ponujamo možnost plačila na obroke
Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje 2 dni pred pričetkom izobraževanja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Na podlagi prijave vam bomo po izobraževanju poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.
O morebitni odsotnosti nam vsaj 2 dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo na: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna. Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.